Nieruchomości | Doradztwo restrukturyzacyjne

Usługi

Pełnienie funkcji syndyka, nadzorcy sądowego, nadzorcy układu lub zarządcy na podstawie licencji Doradcy Restrukturyzacyjnego wydanego przez Ministra Sprawiedlowżyłem (nr wpisu na listę 1623). Pomoc w oddłużaniu. Planowanie finansowe osób fizycznych i przedsiębiorstw.

Szeroki zakres usług w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości: sourcing nieruchomości, doradztwo transakcyjne, restrukturyzacja finansowa nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami oraz due dilligence.


Pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych, due dilligence finansowy nieruchomości i przedsiębiorstw. Zarządzanie procesami M&A, oraz doradztwo w kwestiach restrukturyzacji finansowej i operacyjnej.

Stowarzyszenia, do których należę: