Nieruchomości

Szeroki zakres usłsug w zakresie doradztwa na rynku nieruchomośoci: surcing nieruchomości, doradztwo transakcyjne, restrukturyzacja finansowa nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami oraz due dilligence.


CFO

Pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych, due dilligence finansowy nieruchomości i przedsiębiorstw. Zarząpdzanie procesami M&A, oraz doradztwo w kwestiach restrukturyzacji finansowej i operacyjnej.